Terug naar het overzicht

Resultaten Kwaliteitsmonitor

Afgelopen november stond er een vragenlijst online met vragen over onze dienstverlening, gebruiksgemak van de website en de kwaliteit van onze diensten. De resultaten van deze vragenlijst zijn inmiddels binnen en delen we graag met u.

Iedere twee jaar voert BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) een klantonderzoek in de vorm van een vragenlijst uit, genaamd de Kwaliteitsmonitor. Met de resultaten uit deze monitor kunnen wij de kwaliteit van onze (online én offline) dienstverlening verbeteren.

De resultaten van de Kwaliteitsmonitor delen we graag met u. Het rapport is een deelrapportage voor Historisch Centrum Overijssel over de uitkomsten van de Kwaliteitsmonitor voor zover het de 48 respondenten betreft. In de rapportage worden deze uitkomsten vergeleken met het landelijke beeld, dat wil zeggen de gemiddelden van de 36 archiefinstellingen die aan de Kwaliteitsmonitor deelnamen. Bekijk het rapport van de Kwaliteitsmonitor.

Daarnaast is er een rapport opgesteld met een overzicht van de archiefinstellingen die het hoogst scoorden op de diverse aspecten van de Kwaliteitsmonitor. Bekijk het overzicht benchmarking met rapportcijfers 2019.

Kan ik u helpen?
Op de resultaten uit de Kwaliteitsmonitor willen wij verder bouwen aan onze dienstverlening. Historisch Centrum Overijssel wil zich positioneren als het expertisecentrum in Overijssel voor archiefcollecties. Om dat te bereiken gaan we onze dienstverlening aan het publiek kritisch tegen het licht houden met het project Kan ik u helpen?

Kan ik u helpen? gaat uit van de bezoekers en klanten die bij ons informatie zoeken. Ontwikkelingen zoals digitalisering hebben hierbij een enorme invloed op de dienstverlening. We gaan onder andere kijken naar de inrichting van de digitale (onze websites) en de fysieke (de studiezalen) onderzoekomgeving, de toegankelijkheid van onze collectie en onze bereikbaarheid.

Het project Kan ik u helpen? bestaat uit drie fasen:

  • Fase 1: een onderzoek naar onze bestaande dienstverlening (een nulmeting)
  • Fase 2: het opzetten van een actieplan voor de dienstverlening n.a.v. de resultaten van het onderzoek
  • Fase 3: het uitvoeren van dit actieplan. Dit moet resulteren in dienstverlening die inspeelt op de vraag van de bezoekers en klanten en die voldoet aan de eisen van de tijd

We houden u graag via de website up-to-date over de voortgang van het project en zullen dan ook tussen de fases door resultaten delen.

Vragen, opmerkingen of wilt u als bezoeker het project Kan ik u helpen? ondersteunen, neem dan contact op met projectleider Jos Mooijweer via contacthco@historischcentrumoverijssel.nl