Over ons

Bij ons vind je antwoorden op vragen over onze geschiedenis, samenleving, jouw verleden en jouw voorouders. Kilometers aan archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto’s, films, video’s en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu. Zij zijn het geheugen van Overijssel.

Met ongeveer 85 vrijwilligers en 55 medewerkers zijn wij druk bezig om de archieven en collecties te onderhouden, uit te breiden en zo toegankelijk mogelijk te maken voor het publiek. Zo wordt er bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan het digitaliseren van archiefstukken zodat wij deze makkelijker beschikbaar kunnen stellen en jij deze vanuit huis kunt bekijken.

Onze geschiedenis
In 2001 zijn het voormalige Gemeentearchief van Zwolle en het voormalige Rijksarchief van Overijssel samengevoegd, hieruit is Historisch Centrum Overijssel (HCO) ontstaan. Sinds 1 juli 2016 is gemeente Deventer toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Onze studiezalen zijn dan ook te vinden in Deventer en Zwolle. Sinds 2011 is Historisch Centrum Overijssel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Historisch Centrum Overijssel Stadsarchief Deventer is het archief van de stad Deventer en omgeving. In Deventer bewaren wij de schriftelijke neerslag van de activiteiten van het stadsbestuur van Deventer en van de besturen van de voormalige gemeenten Diepenveen en Bathmen. Historisch Centrum Overijssel in Zwolle is het archief van Overijssel en de stad Zwolle. Naast bestuurlijke stukken bewaren wij op beide locaties ook de archieven en collecties van veel families, instellingen, organisaties, kerken en bedrijven. De oudste stukken dateren uit de 12e eeuw.

Gemeenschappelijke regeling
Historisch Centrum Overijssel is een samenwerkingsverband van de gemeente Zwolle, gemeente Deventer en het Rijk. Elke Overijsselse decentrale overheidsorganisatie kan zich in beginsel hierbij aansluiten. Met een aantal andere partijen hebben wij een langdurige dienstverleningsovereenkomst, zoals voor het online platform MijnStadMijnDorp en het collectiebeheersysteem daarachter.

Bestuur & beloningsbeleid
Tegemoetkoming en vergoeding van bestuursleden bestaat uit:
1. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de leden van het bestuur, voor zover zij niet de functie vervullen van burgemeester of wethouder van de gemeente, of als ambtenaar in rijks of gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van Historisch Centrum Overijssel.
2. De leden van het bestuur, bedoeld in het eerste lid, ontvangen een tegemoetkoming in de kosten, waartoe worden gerekend reis- en verblijfkosten ten behoeve van het bijwonen van de vergaderingen van het algemeen bestuur.
3. De in de voorgaande leden bedoelde vergoeding en tegemoetkoming worden door het algemeen bestuur vastgesteld.

Het bestuur van Historisch Centrum Overijssel bestaat uit:
Dhr. J.C. Gerritsen (rijksbestuurder), voorzitter
Dhr. A.H. Buiks (rijksbestuurder)
Mevr. H.M.M. Schuttenbeld (wethouder gemeente Zwolle)
Dhr. E.W. Anker (wethouder gemeente Zwolle)
Dhr. C.J. Verhaar (wethouder gemeente Deventer)
Dhr. R.C. König (burgemeester gemeente Deventer)

Jaarstukken
Bekijk de bijlagen rechts op deze pagina voor de jaarrekeningen en -verslagen van de afgelopen jaren. Hier vind je de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. Bekijk ook ons jaarplan 2017-2020.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Feiten & cijfers