Terug naar het overzicht

Openbaarheidsdag 2020

Wie trouwden in Zwollerkerspel in 1944? Wat staat er in het jaarverslag van 1980 van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Overijssel? En wat werd er besproken tijdens de ledenvergaderingen van de Rijkskweekschool, nu Pedagogische Academie, in Deventer in de periode van 1932 tot 1969?

Deze informatie en nog veel meer wordt per 1 januari 2020 openbaar en komt beschikbaar voor publiek. Op deze dag vervallen jaarlijks termijnen die de openbaarheid van archieven afschermen. Steeds meer archiefinstellingen besteden aandacht aan Openbaarheidsdag, dit jaar op donderdag 2 januari. Het moment wordt gebruik om het belang van archieven voor de samenleving en de openbaarheid van archieven onder de aandacht te brengen.

Het kan voorkomen dat bij archieven die aan een archiefinstelling worden overgedragen de openbaarheid nog een aantal jaren beperkt is. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de privacy van nog levende personen te beschermen. Deze termijnen worden altijd vooraf bij overdracht bepaald en de afscherming vervalt op 1 januari van het jaar na het verstrijken van deze termijnen.

Dit jaar bestaat de oogst uit meer dan 75 archiefblokken, waarin stukken uit de periode 1891 tot 2009 openbaar zijn geworden. Van huwelijksakten tot zakelijke documenten, uit overheids- en particuliere archieven.

Wij hebben een compleet overzicht gemaakt om te doorzoeken. Benieuwd naar een bepaald archiefstuk? Vind ‘m door het toegangsnummer te zoeken in onze collectie of kom langs op onze studiezaal.