Beeld en geluid

Historisch Centrum Overijssel beschikt over een uitgebreide collectie beeldmateriaal: foto’s, affiches, oude kaarten, tekeningen, films en nog veel meer. Beeldcollecties vormen een prachtige aanvulling op onze ‘papieren’ archieven. Soms hoort beeldmateriaal bij een bepaald papieren archief, maar vaak betreft het ook losse aanwinsten of op zichzelf staande collecties die volledig uit beeldmateriaal bestaan, zoals een collectie van een fotograaf.

Wij ontsluiten ons beeldmateriaal via de online beeldbank, hier kunt u zoeken op allerlei zoektermen zoals plaatsnaam, periode en personen. Materiaal dat bij een (papieren) archief hoort is zowel via de toegang op dat archief als via de beeldbank te vinden. De online beeldbank wordt continu uitgebreid: elke dag komen nieuwe digitale bestanden en beschrijvingen op onze website beschikbaar. Bekijk onze beeldbank van Overijssel en/of van Deventer.

Hoe zit het met de (auteurs)rechten op beeldmateriaal?
In onze collecties bevindt zich beeldmateriaal waarop auteurs- of andere rechten berusten. De digitale kopieën hiervan mogen wij niet online publiceren. Er zijn ook stukken waarvan de auteurs- of andere rechten onbekend of nog niet geregeld zijn. Ook in dat geval kunnen wij het materiaal niet online publiceren. Wij werken er continu aan zoveel mogelijk rechten helder te krijgen. Echter, wanneer dit voor bepaalde stukken nog niet is gelukt, is het voor ons helaas niet mogelijk dit in opdracht voor u uit te zoeken. Wij kunnen u wel van zoveel mogelijk informatie voorzien, op basis waarvan u zelf de auteursrechten kunt achterhalen of toestemming voor gebruik kunt regelen.

Wanneer u in onze online beeldbank zoekt kan het zoekresultaat op verschillende manieren getoond worden, afhankelijk van de (auteurs)rechten die op het materiaal berusten en of het materiaal gedigitaliseerd is. Op de volgende manieren kan een zoekresultaat op de website aan u worden getoond:

 • Voorzien van een digitaal bestand (plaatje, video, etc.) zonder watermerk
  Materiaal dat vrij van auteursrechten en reeds gedigitaliseerd is, stellen wij online gratis beschikbaar. Het digitale bestand wordt getoond in het zoekresultaat, u kunt dit downloaden en vrij gebruiken.
 • Voorzien van een digitaal bestand met watermerk
  Als het digitale bestand in het zoekresultaat zichtbaar is met watermerk, dan berusten er auteurs- of andere rechten op. U kunt het stuk niet downloaden. Afhankelijk van de drager is het wel mogelijk om voor eigen gebruik een kopie of digitale versie van het origineel te maken. U kunt hiervoor een afspraak maken.
 • Met de melding: ‘Digitale bestanden: Alleen te raadplegen in de studiezaal bij de archiefdienst’
  Ook in dit geval berusten er rechten op het materiaal of zijn de auteursrechten onbekend, op grond waarvan wij de gedigitaliseerde bestanden niet online mogen publiceren. U kunt het digitale bestand in de studiezaal komen inzien op één van onze computers. Het bestand kan niet gedownload worden. Wel kunt u een foto voor eigen gebruik van het beeldscherm maken. Ook is het mogelijk, op afspraak, het originele bestand in te zien, en daarvan voor eigen gebruik, een (digitale) kopie te maken.
 • Alleen een beschrijving zonder digitaal bestand
  Het stuk is (nog) niet gedigitaliseerd. U kunt contact met ons opnemen voor nadere informatie over het stuk met betrekking tot de rechten en de mogelijkheden voor digitalisering en gebruik.

Bekijk historisch beeldmateriaal op YouTube
Historisch Centrum Overijssel heeft een YouTube-kanaal waarop prachtige historische filmpjes te zien zijn uit onze audiovisuele collectie. Deze films staan ook in de beeldbank maar zijn via ons YouTube-kanaal gemakkelijk te bekijken en te delen. Wilt u geen film missen? Abonneer u dan gratis op ons YouTube-kanaal.

Onderzoek doen in historische kaarten

Handige links