Archiefonderzoek

In onze depots in Zwolle bewaren wij meer dan achttien kilometer aan archieven. Dit betreft archieven van overheidsinstellingen, bedrijven, organisaties en particulieren in en uit heel Overijssel. Denk bijvoorbeeld aan het stadsbestuur van Zwolle, Ridderschap en Steden van Overijssel en vele erven en havezaten in de provincie. In onze depots in Deventer wordt meer dan vier kilometer archief van de overheid, bedrijven, instellingen en personen in Deventer, Diepenveen en Bathmen bewaard. Start bij Historisch Centrum Overijssel uw archiefonderzoek!

Bij vrijwel ieder archief hoort een toegang, een zogenaamde inventaris of plaatsingslijst. Een inventaris is een beschrijving van de inhoud van een archief. Een plaatsingslijst is een globale beperkte beschrijving van een archief. Alle inventarissen en plaatsingslijsten van beide locaties zijn te doorzoeken op deze website. Het archievenoverzicht en de inventarissen van Historisch Centrum Overijssel zijn ook te doorzoeken op www.archieven.nl en op www.archivesportaleurope.net.

Uitleg over zoeken in de archieven en collecties
U kunt op onze homepagina integraal zoeken via de zoekbalk “Zoek in het Overijssel van toen”. Hiermee doorzoekt u al onze archieven en collecties. U kunt specifieker zoeken via de rode buttons op de homepage; Archieven, Personen, Beeld en Geluid, Bouwdossiers. U kunt uw resultaat desgewenst filteren op locatie, met filters aan de rechterzijde. Daarnaast kunt u, als u klikt op ‘uitgebreid zoeken’ (de pijltjes achter het zoekvenster), zoeken op één of meerdere trefwoorden, de toegangscode en/of een periode.

Een archief of collectie heeft altijd een 4-cijferige toegangscode (bijvoorbeeld 0700 voor het stadsbestuur Zwolle). Een archief is hiërarchisch geordend in verschillende mappen en hoofdstukken (bijvoorbeeld 1. Archief van Schepenen en Raden en hun opvolgende besturen, 1.1. Eerste afdeling: Stukken van algemene aard, 1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen etc.) Specifieke stukken of onderdelen binnen een archief of collectie hebben een inventarisnummer (zoals 183 Resoluties van schepenen en raden 1615-1674). De unieke identificatie van een stuk of onderdeel van een archief bestaat uit de combinatie van het toegangsnummer en inventarisnummer (in dit geval 0700 183). Dit nummer wordt gebruikt bij het opzoeken of aanvragen van het stuk op de studiezaal.

Afhankelijk van de ordening van het archief moet u het zoekresultaat een aantal keer uitklappen/doorklikken om bij het specifieke inventarisnummer uit te komen.

Beschikbaarheid van gedigitaliseerde stukken
De meest geraadpleegde bronnen van Historisch Centrum Overijssel zijn gedigitaliseerd en als scan te bekijken op onze website. Voorbeelden zijn de akten van de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters, de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) en de Kadasterkaarten. Deze afbeeldingen kunt u kosteloos in hoge resolutie downloaden. Als u doorklikt naar een inventarisnummer wordt er d.m.v. van een paperclipje aangegeven of er scans aan het inventarisnummer gekoppeld zijn. Dit ziet er als volgt uit:

Inzien van stukken die niet digitaal beschikbaar zijn
Stukken die niet als scan op onze website zijn te bekijken, zijn wel fysiek in te zien de studiezaal. Het is mogelijk deze stukken van tevoren te reserveren. Deze stukken kunt u zelf voor eigen gebruik op de studiezaal scannen. Met een bezoekerspas kunt u via de website een archiefstuk aanvragen/reserveren om in te zien op onze studiezaal. Bij de beschrijving klikt u op de aanvraagknop (icoon van een mapje). Vervolgens verschijnt er een aanvraagscherm waarin u uw pasnummer en eventuele opmerkingen kunt invullen. Na het versturen van uw aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail. Aanvragen die vóór 15.00 uur binnenkomen op de dag voorafgaand aan uw bezoek, liggen op de bezoekdatum om 09.00 uur voor u klaar.

Als u nog niet over een bezoekerspas beschikt, kunt u contact met ons opnemen. U ontvangt dan alvast een pasnummer waarmee u stukken kunt reserveren.

Welke stukken kan ik reserveren/aanvragen?
Alle archiefstukken zijn aan te vragen behalve:

  • Stukken uit archieven die niet voorzien zijn van een toegang;
  • Stukken uit archieven die in bewerking zijn;
  • Niet-openbare stukken (hiervoor is toestemming vereist, zie ook de veelgestelde vraag ’Hoe krijg ik inzage in beperkt openbaar archief?’);
  • Kwetsbare stukken en stukken die in kopie beschikbaar zijn.

Beeldmateriaal kan niet online aangevraagd worden. Neem hiervoor contact met ons op met vermelding van de datum van uw volgende bezoek en zo mogelijk het toegangsnummer en het inventarisnummer van het materiaal dat u wilt raadplegen

Citeerinstructie
Ten behoeve van de bronvermelding van archiefstukken wordt geadviseerd om de internationale conventie te hanteren. Een uitleg van deze methode vindt u als bijlage rechts op deze pagina.

Downloaden

Reproducties

Scan niet online?

Bezoekerspas

Handige links