Vacatures en vrijwilligersvacatures

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuw talent. Wanneer wij een vacature beschikbaar hebben, publiceren wij die op deze pagina en via onze wervingskanalen.

Uitvraag
Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.

Vrijwilligersprojecten
Wij krijgen ondersteuning van vrijwilligers op verschillende domeinen. Historisch Centrum Overijssel beheert daartoe een lijst met vrijwilligersprojecten, welke in het kader van de jaarplancyclus worden vastgesteld. Vrijwilligers kunnen reageren op ‘vacatures’ met daarin het functieprofiel en de taakomschrijving, waarna een ‘sollicitatiegesprek’ volgt.

Hieronder een overzicht van projecten waar de inzet van vrijwilligers van groot belang is.

 • Op dit moment is er een crowdsourceproject in volle gang: het transcriberen van de stadsresoluties van Deventer 1562-1795. Het voordeel van deze projecten is dat ze thuis en op elk gewenst moment uitgevoerd kunnen worden. Voor dit project geldt dat enige kennis van oude handschriften gewenst is.
 • Gastvrouwen en -heren (alleen in Zwolle)
  Wij verzorgen rondleidingen en groepsontvangsten. Deze vrijwilligers krijgen een degelijke algemene introductie. Ze hebben affiniteit met geschiedenis en belangstelling voor cultuur, en zij vinden het vooral leuk om daar over te vertellen.
   
 • WieWasWie
  WieWasWie is een landelijk vrijwilligersproject waarbij de gegevens van de Burgerlijke Stand worden geïndiceerd en gepubliceerd op een landelijke website. Deze website is een onmisbaar instrument voor stamboomonderzoek. Het stelt onderzoekers in staat vanachter de pc een familiestamboom samen te stellen die kan teruggaan tot ongeveer 1780. 259.000 Overijsselse huwelijksakten en 884.000 Overijsselse overlijdensakten zijn op deze website reeds te raadplegen. Aan de circa 1.382.000 Overijsselse geboorteakten wordt momenteel gewerkt. 37 vrijwilligers werken hieraan mee, in verschillende plaatsen: Zwolle, Deventer, Kampen en Steenwijk.
   
 • Nader toegankelijk maken
  Wij beheren archieven uit de 12e tot en met de 21e eeuw, die afkomstig zijn van overheidsinstellingen en particulieren. Deze archieven worden beschreven in inventarissen. De vrijwilligers houden zich bezig met het nader toegankelijk maken van archieven en met het digitaal beschikbaar maken van bestaande inventarissen. Van de meest geraadpleegde archieven zijn scans beschikbaar. Om er voor te zorgen dat deze scans altijd herleid kunnen worden naar hun oorsprong, is een kleine maar volhardende ploeg vrijwilligers bezig om de scans te voorzien van een gestandaardiseerde bestandsnaam en een aantal inhoudelijke kenmerken (metadata).
   
 • Beeldverzamelingen
  Historisch Centrum Overijssel beheert omvangrijke collecties oude en nieuwe kaarten, foto’s, digitale afbeeldingen, films, video’s etc. De afgelopen jaren is het gebruik van het internet enorm toegenomen. Mensen gaan thuis achter hun computer op zoek naar het verleden van de eigen familie of woonomgeving. Bij die zoektocht bieden historische beelden een gemakkelijke toegang tot het verleden. Geschiedenis komt meer tot leven. Een actieve, enthousiaste club vrijwilligers helpt bij het beschrijven en digitaliseren van historisch beeldmateriaal. Tijdrovend werk, maar onontbeerlijk om de beelddocumenten vindbaar en zichtbaar te laten zijn op het web.
   
 • Bibliotheek
  Onze bibliotheek in Zwolle bestaat uit ca. 40.000 titels. Aangekocht en verzameld worden boeken op het terrein van de algemene en Nederlandse geschiedenis en van de hulpwetenschappen der geschiedenis, zoals geologie, paleografie, chronologie en oorkondeleer. Het grootste deel van de collectie bestaat echter uit boeken over Zwolle en Overijssel. De vrijwilligers in de bibliotheek helpen bij het toegankelijk maken en beschikbaar stellen en houden van deze boeken.

Inzet vrijwilligers
Vrijwilligers vormen een bijzonder belangrijke factor bij de uitvoering van ons werk. Dankzij de enthousiaste bijdrage van een team van ruim 60 vrijwilligers zijn al heel wat gegevens uit de archieven voor publiek toegankelijk gemaakt.

Wij zijn ons terdege bewust van het belang van de inzet van vrijwilligers, ook voor de komende jaren. Enthousiaste en betrokken vrijwilligers vormen een meerwaarde voor de hele organisatie.

Vrijwilligersovereenkomst
Nieuwe vrijwilligers doorlopen een introductieprogramma en krijgen toegang tot ons intranet om te beschikken over alle relevante informatie in de organisatie. Iedere vrijwilliger wordt begeleid door een medewerker van het HCO en er vindt regelmatig werkoverleg plaats. Er wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarbij werkzaamheden en werktijden genoemd worden: de vrijwilligersovereenkomst. Daarnaast bieden wij een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie? Neem contact met ons op.