Meer

Veel gestelde vragen

Hoe werkt de website?

Welke archieven bevinden zich bij Historisch Centrum Overijssel?

Welke collecties en archieven zijn digitaal beschikbaar?

Hoe kan ik stukken reserveren of aanvragen?

welke stukken kan ik reserveren of aanvragen?

Hoe download ik een scan vanaf de website?

Hoe bestel ik een reproductie?

Wanneer is een bezoek aan de studiezaal wel / niet nodig?

Hoe gaat het in zijn werk als ik naar de studiezaal kom?

Mag ik archiefstukken fotograferen?

Waarom krijg ik niet altijd de originele stukken ter inzage op de studiezaal?

Heeft Historisch Centrum Overijssel een bibliotheek?

Hoe krijg ik inzage in een beperkt openbaar archief?

Heeft Historisch Centrum Overijssel belangstelling voor mijn archief of oude foto's?

Wat zijn de tarieven voor de diensten van Historisch Centrum Overijssel?

Wat voor bronvermelding moet ik toevoegen als ik materiaal van Historisch Centrum Overijssel gebruik?

Hoe kan ik een bruikleen uit de collectie van Historisch Centrum Overijssel aanvragen?

Wat is het Kamer van Koophandel nummer en/of bankrekeningnummer van Historisch Centrum Overijssel?