Terug naar het overzicht

Historisch Centrum Overijssel volgt Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Historisch Centrum Overijssel heeft als eerste erfgoedinstelling in Overijssel het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend. Dit geeft een verdere impuls aan het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed in Nederland.

Het werken volgens de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed ondersteunt ons bij onze missie. “Historisch Centrum Overijssel treedt met veel plezier toe tot het Netwerk Digitaal Erfgoed omdat de uitdagingen van het houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken en houden van digitaal erfgoed vragen om een gezamenlijke strategie en aanpak, over de traditionele grenzen van instellingen en regio’s heen. Wij geloven dat de kracht van het landelijke netwerk bijdraagt aan de duurzaamheid van het digitale erfgoed in Overijssel en wij dragen zelf met onze kennis en ervaring ook graag bij aan versteviging van het netwerk”, laat directeur Vincent Robijn weten.

“Wij geloven dat de kracht van het landelijke netwerk bijdraagt aan de duurzaamheid van het digitale erfgoed in Overijssel.”

Het manifest
Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband van uiteenlopende partijen in de Nederlandse erfgoedsector. Wij geloven dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven. Organisaties kunnen laten zien dat ze deze overtuiging delen door het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed te onderschrijven.

Staat uw organisatie ook achter de uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit u aan bij het groeiende netwerk van organisaties.

Foto: Medewerkers van Historisch Centrum Overijssel met het manifest.