Terug naar het overzicht

Expeditie Vrijheid

Expeditie Vrijheid is een educatief project voor groep 7 en 8 in Overijssel. Het lespakket is ontwikkeld in samenwerking met 10 partnerscholen en is gratis beschikbaar voor alle Overijsselse basisscholen. 

In plaats van leren over de oorlog ver weg, leren de leerlingen van de oorlog dichtbij. In zes lessen gaan leerlingen op zoek naar sporen van oorlog en vrede in hun eigen stad, dorp of buurt, die ze klassikaal ordenen op een grote expeditieposter. De thema’s van de zes lessen zijn:
Les 1: Inval en Bezetting
Les 2: Dictatuur en Democratie
Les 3: Discriminatie en Antisemitisme
Les 4: Verzet en Geweld
Les 5: Bevrijding en Bestraffing
Les 6: Herinneren en Herdenken

Uitgangspunten bij het ontwikkelen van dit lespakket waren: methodevervangend werken, omgevingsonderwijs en burgerschap. Elke les van 1,5 uur eindigt dan ook met een burgerschapsopdracht, waarin de kinderen in een spel of creatieve verwerkingsvorm uiting geven aan wat ze in de les geleerd hebben.

Meer informatie en de lessen zijn te vinden op www.expeditie-vrijheid.nl