Terug naar het overzicht

Een zeldzaam inzicht in de Overijsselse samenleving

Het toegankelijk maken van de Statenresoluties van Overijssel

In 2028 bestaat de provincie Overijssel 500 jaar en dat wordt ongetwijfeld groot gevierd. Willen wij weten wie wij als Overijsselaars vandaag de dag zijn, moeten wij weten waar we vandaan komen en hoe de provincie de afgelopen jaren is gevormd. Vooruitlopend op het jubileum is daarom begin dit jaar één van de belangrijkste historische bronnen over Overijssel gedigitaliseerd; besluiten van het provinciaal bestuur uit de periode 1528-1813, de zogeheten statenresoluties. Dit resulteerde in meer dan 222.000 scans.

De statenresoluties bieden een zeldzaam inzicht in de Overijsselse samenleving en het handelen van de overheden. In het provinciaal bestuur werden vooral jurisdictie kwesties besproken; wie heeft waar iets over te zeggen. Aan de orde kwam bijvoorbeeld de bepaling van de hoogte van belastingen (hoeveel accijns kunnen we vragen) en ook werden oorlogszaken besproken (hoeveel geld hebben we nodig om een leger op de been te brengen). De besluiten die in het bestuur werden genomen hadden een verstrekkende impact op de bewoners van de provincie.

Digitalisering van deze resoluties betekent echter nog niet dat dit bijzondere archief voor iedereen toegankelijk is: het merendeel van de documenten is in moeilijk leesbaar handschrift geschreven en bevat ingewikkeld juridisch taalgebruik. Met behulp van de modernste technieken op het gebied van crowdsourcing en met de inzet van tekstherkenningssoftware willen we de statenresoluties bruikbaar maken voor onderzoek.

Dit is een groot project waarbij we goed moeten nadenken over welke methode hiervoor het meest geschikt is. Daarom beginnen we eerst met een pilot waarbij twee resolutieboeken uit 1799 worden getranscribeerd. We zetten hierbij automatische tekstherkenning in en er worden locatie-, tijds- en persoonsaanduidingen gemarkeerd. Deze innovatieve toepassingen zullen het proces van transcriberen versnellen en zal de vindbaarheid van waardevolle informatie vergroten.

Deze pilot is net van start en is te vinden op www.velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/hco_resoluties_transkribus

Liefhebbers van de Overijsselse geschiedenis en met enige voorkennis van oude handschriften kunnen zich aanmelden om te helpen met het ontsluiten van deze bijzondere archiefbron!