Disclaimer

Algemeen
Historisch Centrum Overijssel, hierna te noemen HCO is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN 809485072.

Het HCO is gevestigd aan de Eikenstraat 20, 8021WX te Zwolle en aan Klooster 12, 7411 NH te Deventer.
Telefoon: 085 – 488 50 00
E-mail: contacthco@historischcentrumoverijssel.nl.

BTW nummer NL8094.85.072.B.01, KvK-nummer 54518121.

Het HCO verleent u hierbij toegang tot www.historischcentrumoverijssel.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Daarbij behoudt HCO zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Het HCO spant zich in om de inhoud van www.historischcentrumoverijssel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.historischcentrumoverijssel.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het HCO. In het bijzonder zijn alle prijzen op de websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Www.historischcentrumoverijssel.nl kan verwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Omdat wij geen invloed op deze websites en hun informatie hebben, stellen wij ons niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de websiteteksten liggen bij het HCO. De inhoud van www.historischcentrumoverijssel.nl is beschikbaar onder de Creative Commonslicentie Naamsvermelding GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Ten aanzien van op de websites gepubliceerde materialen uit archieven en collecties heeft het HCO in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteursrecht van individuele cartografen, fotografen, kunstenaars, drukkers en uitgevers, en bestaande rechten te respecteren. Als het HCO abusievelijk het auteursrecht of andere rechten geschonden heeft, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen, zodat deze fout hersteld kan worden.

Het HCO is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik van deze websites en/of uit de via deze websites verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze websites vermelde hyperlinks naar andere websites.

Klachtenregeling
Wij stellen alles in het werk om u tijdens uw bezoek aan onze website of ons gebouw zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u evenwel toch een klacht hebben, wilt u deze dan aan ons kenbaar maken? We kunnen dan actief werken aan de verbetering van onze organisatie. Bekijk onze klachtenregeling, vul het serviceformulier in of neem contact met ons op.

Toepasselijk recht
Op www.historischcentrumoverijssel.nl is het Nederlands recht van toepassing. Door het bezoeken en gebruiken van onze website en haar informatie, verklaart u zich akkoord met het Nederlands recht.