Terug naar het overzicht

Directeur vervult rol van gemeente- en rijksarchivaris

Er vindt bij ons een functiewisseling plaats. De directeur, Vincent Robijn, zal de functie van gemeentearchivaris voor Deventer en Zwolle en rijksarchivaris voor provincie Overijssel vervullen. Dit neemt hij over van onze collega Margreet Bos, zij stapt over naar een rol als projectleider binnen onze organisatie.

Een archivaris beheert en behoudt een archief en maakt deze toegankelijk voor het publiek. Als gemeente- en rijksarchivaris draagt men zorg voor de uitvoering van de Archiefwet. Een belangrijk onderdeel van ons takenpakket. Daarnaast heeft elke provincie een archiefinspecteur die toezicht houdt op de archiefzorg van de gemeenschappelijke regelingen, in onze geval zijn dit gemeente Zwolle, gemeente Deventer en provincie Overijssel.

Nieuwe collega Jan Beens is met zijn ruime ervaring aangesteld als Archiefinspecteur. Deze functiewisseling vindt laatst naar aanleiding van het met pensioen gaan van onze collega Johan Seekles.