Terug naar het overzicht

Digitalisering toegangen

Historisch Centrum Overijssel streeft er naar om archieven steeds meer digitaal aan te bieden. Het scannen van dossiers maakt het voor geïnteresseerden makkelijker om deze, vanuit huis, in te zien. Delen van onderstaande toegangen zijn tijdelijk niet beschikbaar op onze studiezaal. Deze dossiers worden de komende tijd gescand. Bij de betreffende stukken krijgt u automatisch een melding hierover tijdens het aanvragen.

  • Toegang 0029 – Hoge Bank en Klaring van Overijssel
  • Toegang 0700 – Stadsbestuur Zwolle, Archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
  • Toegang 0003.1 – Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges
  • Toegang 1649.1 – Collectie Kranten Boom Uitgeverij te Meppel; Dedemsvaartse courant
  • Toegang 0652 – Stichting Collectie Zwolle 1940-1945
  • Toegang 1602 – Collectie Overijsselse Documentatie WOII en Nederlandsch-Indië
  • Toegang 1340 – Verzameling documenten betreffende Tweede Wereldoorlog

Vragen over één van deze toegangen? Neem dan contact met ons op.