Terug naar het overzicht

Digitalisering microfilms- en fiches

Eerder werd al bericht over het grote digitaliseringsproject microfilms- en fiches. Zo werd de inventaris van het archief van de Memories van Successie (1818-1927) voorzien van bijna 1 miljoen scans en zijn een half miljoen scans toegevoegd bij veelgebruikte bronnen uit de Rijksarchieven in Overijssel. Mooie ontwikkelingen die wij graag doorzetten.

Zo waren recentelijk de microfiches van documenten uit een aantal archieven van het voormalige Gemeentearchief Zwolle aan de beurt om gedigitaliseerd te worden door scanbedrijf Picturea. Het gaat om microfiches uit de jaren ’70 van de 20e eeuw, die toentertijd door de Mormonen waren vervaardigd.

Door deze digitalisering, in totaal 1.591.891 scans, is veel informatie ten behoeve van historisch en genealogisch onderzoek beschikbaar gekomen. Naast doop-, trouw- en lidmatenboeken kan de onderzoeker nu ook digitaal kennis nemen van de sermoenen (preken) van Bernardus van Clairvaux, Jan van Ruusbroec en Jordanus van Quedlinburg in het archief van de collectie Emmanuelshuizen.

De digitalisering heeft betrekking op documenten uit de volgende archieven: