Terug naar het overzicht

Deventer in de 18de eeuw

Onlangs zijn wij gestart met een pilot waarbij door middel van crowdsourcing de digitale toegankelijkheid van archiefstukken wordt vergroot. De Deventer Stadsresoluties 1566 – 1795 worden ontcijferd met behulp van vrijwilligers, vanuit hun eigen huis. In deze periode van voornamelijk thuiswerken en binnen zitten had ook kunsthistorica Eva Kleeman wat tijd over en meldde zij zich aan voor het project. Vanuit een fascinatie voor deze (nog) niet ontsloten archiefstukken schrijft zij een serie korte verhalen op haar Facebookpagina. In deze stukjes combineert zij de verhalen die ze tegenkomt in de Deventer Stadsresoluties met beelden of objecten uit andere collecties. Deze verhalen willen wij ook de niet-Facebookgangers niet laten ontgaan en mogen wij van Eva daarom delen op onze website.

Wat zijn Stadsresoluties?
De Deventer Stadsresoluties 1566 – 1795 zijn de besluiten van het Deventer stadsbestuur, te vergelijken met de huidige notulen van het college van burgemeester en wethouders. In de resoluties is terug te vinden over welke belangrijke zaken werd gesproken in het bestuur van Deventer, welke besluiten zij namen en welke personen daarbij betrokken waren. Een hele interessante en belangrijke bron over de geschiedenis van de stad. Door middel van crowdsourcing wordt deze bron toegankelijk gemaakt. Vrijwilligers zijn thuis aan de slag gegaan met het ontcijferen van de oude teksten; ze bekijken de scans en typen de handgeschreven tekst over. Hierdoor zijn de resoluties straks leesbaar voor iedereen en kunnen deze op trefwoord, locatie en persoon worden doorzocht.

Verhalen
In de stadsresoluties schuilen vele verhalen. Op haar Facebookpagina Deventer in de 18de eeuw omschrijft Eva Kleeman kort de verhalen die zij tegenkomt. Regelmatig zullen wij deze verhalen doorplaatsen op onze website.

19 juni 1724
Op 19 juni 1724 besluit het bestuur van Deventer tot “belasting op de vreemde producten van cofij, thee, etc.” vanwege het “gehele verval der zeer waggelende finantien dezer provintie”. Het was diepe crisis en het gewone volk was al “geruineert”. Het meisje op het schilderij van Jean-Etienne Liotard drinkt koffie bij haar ontbijt, ca. 1756, Rijksmuseum Amsterdam. Zij wordt een generatie later geportretteerd.

11 september 1725
Men vraagt het stadsbestuur – de Magistraat – om “kragtig en spoedig” op te treden tegen “de landloopers onder de naam van heijdenen ende soo voorts bekent”. De landloopers die, nadat ze “uit Holland, Gelderland ende Utrecht verjaagt, na dese provincie mogten afsakken.” Het was een nationaal probleem en zal met de economische crisis van dat moment hebben samengehangen. Als illustratie een wat geromantiseerde terracotta landloper uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam, gedateerd eerste helft 18de eeuw.