Terug naar het overzicht

Deventer in de 18de eeuw #3

In deze periode van voornamelijk thuiswerken en binnen zitten had ook kunsthistorica Eva Kleeman wat tijd over en meldde zij zich aan voor het crowdsourceproject rond de Deventer Stadsresoluties. Vanuit een fascinatie voor deze (nog) niet ontsloten archiefstukken schrijft zij een serie korte verhalen op haar Facebookpagina. In deze stukjes combineert zij de verhalen die ze tegenkomt in de Stadsresoluties met beelden of objecten uit andere collecties. Deze verhalen willen wij ook de niet-Facebookgangers niet laten ontgaan en mogen wij van Eva daarom delen op onze website.

1 november 1782
Op 1 november 1782 werden de drostendiensten in Overijssel afgeschaft. Het was een uit de middeleeuwen stammend gebruik waarbij de boeren tweemaal per jaar onbetaald voor hun landheer moesten werken. Joan Derk van der Capellen tot den Pol – een beroemd Patriot – was de motor achter de afschaffing, die volgens dit stuk op 26 oktober 1782 plaatsvond. In zijn ogen was het pure slavernij. De provincie traineert nu het publiceren van de afschaffing van de drostendiensten. De Magistraat van Deventer dringt woedend aan op onmiddellijke publicatie “ter kennisgevinge aan de goede ingezetenen dezer Provincie van de […] afschaffinge der drosten Diensten.” Bijpassend een portret van Joan Derk van der Capellen tot den Pol door Reinier Vinkeles, 1786, uit de collectie van Rijksmuseum Amsterdam.

1732
De Magistraat van Deventer deelt mee dat de vermogensbelasting van de 1000ste penning ongewijzigd blijft; het is een “heilsaam en de Finantien deser Provintie kragtdadig onderschragend middel.” Je werd voor 0,1% van je vermogen belast – letterlijk elke duizendste penning moest je afstaan. De belasting geldt niet voor de “vertrokkene, verstorvene, desolate en verarmde personen.” Er zijn in de archieven nog veel belastingregisters te vinden, de zogenaamde “kohieren”, waarin te vinden is wie belasting moest betalen en hoeveel.

Volg de Facebookpagina Deventer in de 18de eeuw van Eva Kleeman.
Meer van deze serie? Lees het eerste en tweede bericht uit de serie terug.