Criteria Voucherregeling

Als uw aanvraag aan deze algemene criteria voldoet, nemen we deze inhoudelijk in behandeling. De volgende criteria hebben betrekking op de voucherregeling:

 • U vraagt aan namens een organisatie;
 • De organisatie is een klein museum, historische vereniging of een oudheidskamer;
 • De organisatie is gevestigd in Overijssel;
 • De organisatie is een stichting of vereniging (zonder winstoogmerk) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel;
 • Commerciële rechtspersonen of kerkbesturen komen niet in aanmerking voor een aanvraag;
 • De organisatie beheert een collectie;
 • De organisatie is bereid om een onderzoeker te woord te staan voor een intake en vraagverheldering;
 • De organisatie is ermee akkoord dat bepaalde gegevens over de organisatie ter beschikking gesteld worden aan de Provincie ten behoeve van een onderzoek;
 • Adviesvragen met een politiek of religieus karakter worden niet ondersteund;
 • De voucherregeling staat voor een advies van een expert voor afgebakende vraag van de organisatie;
 • De voucherregeling verstrekt geen bijdrage aan reguliere exploitatiekosten e.d. (huur, energie, salaris, bureaukosten etc.);
 • De inzet van de expert heeft een looptijd van maximaal drie maanden;
 • De organisatie en de expert stellen vooraf een contract op waarin afspraken worden vastgelegd;
 • De organisatie is bereid tot een evaluatie achteraf;
 • De aanvraag moet worden ingediend voor 30 september 2019;
 • Er kan maximaal 1 voucher per organisatie worden aangevraagd;
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer de vouchers op zijn, kunnen geen vouchers meer worden toegekend.