Collectie

Onze archieven stammen uit de 12e tot en met de 21e eeuw. Wij beheren archieven van de overheid, maar ook honderden archieven van particulieren. Naast personen zijn dat vooral kerken, verenigingen, stichtingen, bedrijven en families.

Het HCO bewaart bijna 20 kilometer archief, 15.000 ‘charters’ (officiële akten op perkament), meer dan 15.000 kaarten, prenten, affiches en tekeningen en circa 150.000 foto’s. Jaarlijks verwerven we ‘nieuwe’ archieven, stukken die op grond van Archiefwet 1995 overgedragen moeten worden. Maar ook archieven die we aangeboden krijgen of zelf verwerven.

Onze archieven komen van overheidsinstellingen in Overijssel en Zwolle of uit particuliere collecties. Zoals het stadsbestuur van Zwolle, provinciaal bestuur, rechtbanken, notarissen, kadaster, waterstaat, belastingen en burgerlijke stand. Of bedrijven, landbouwcoöperaties, vakbonden, stichtingen, kerken, families en verenigingen. Van Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate tot PEC Zwolle.

Zelf iets te bewaren? Bestel bij ons verpakkingsmateriaal of lees over conservering van archiefstukken.

Meer over ons archief