Duik in het Overijssel van toen! Via onderstaande zoekbalk kunt u direct door onze collecties zoeken, dit kan bijvoorbeeld op trefwoord, toegangscode, locatie, periode of gebruik de filteropties. Wilt u eerst meer uitleg over hoe het zoeken in de archieven en collecties werkt? Bekijk dan de pagina archiefonderzoek, bouwdossiers of beeld en geluid.

Uw zoekacties: Regesten Overijssel
Regesten Overijssel ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
142 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
Regestenlijst door P.A.A.M. Wubbe. aangevuld door mr. A. Hage
Regest
142 Anna Schuffers, vrouwe en de gemeene conventuale jufferen van Zwartewater verklaren, dat hun amptman en rentmeester Henryck ten Oever zich in deze benarde tijden herhaaldelijk borg heeft gesteld, zoowel wat zijn persoon als zijn goederen betreft voor terugbetaling van verschillende nader omschreven geldsommen, waarvoor zij tot onderpand stellen alle roerende en onroerende goederen van het convent onder bereidverklaring, daarvan meerdere vestenisse te doen.
Aldus gedaen in den jare duesent vijffhondert negen ende tachtentych, den achten twyntychsten dach des maendts November nae den olden styll.
Afschrift. (gelijktijdig) Archief Zwartewater in inv.no. 20.
Datering:
1589 November 28
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Historisch Centrum Overijssel (HCO)
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst door P.A.A.M. Wubbe. aangevuld door mr. A. Hage
Regest
141 Anna Schuffers, vrouwe en de gemeene conventuale jufferen van Zwartewater verklaren de rekening van hun rentmeester Hendrik ten Oever te hebben nagezien en in orde bevonden, waarbij het convent den rentmeester schuldig blijft 812 goudgulden, zullende deze som verrenten met 56 goudgulden en 21 st. per jaar en waarvan zij ten genoege van den rentmeester nader vestenisse moeten doen, en dit alles buiten de schulden, die zij uit anderen hoofde den rentmeester schuldig zijn.
Oorspr. Archief Zwartewater, inv.no. 20. Het stuk is gecancelleerd.
Datering:
1589 November 28
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Historisch Centrum Overijssel (HCO)
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst door P.A.A.M. Wubbe. aangevuld door mr. A. Hage
Regest
140 Namens de momberen der kinderen van wijlen Egbert van der Nell en Mechteld Mulert schrijft Johan Wolffs aan Albert Hardenberch, prior van Zwartewater, dat hij juffer Johan naar het klooster zendt om Machtelken, een der kinderen bovengenoemd, terug te halen tegen betaling der nog resterende kostpenningen, zijnde 7 goldgulden voor een half jaar, verzoekende daarvoor kwitantie aan brengster dezes mede te geven; het kind zal voortaan bij de familie worden opgevoed.
Datum Swolle den XX (April)lis anno LXXIX.
Oorspr. Archief Zwartewater, inv.no. 19.
Datering:
1579 (April)lis 20
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Historisch Centrum Overijssel (HCO)
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst door P.A.A.M. Wubbe. aangevuld door mr. A. Hage
Regest
139 Juffer Willem van Langen, non in het klooster Zwartewater, niet in staat zijnde voor de jaarlijks verschuldigde 5 goldgulden aan het klooster zekerheid te stellen, verzoekt haar oom Johan Waterman en zijn vrouw Anna Gelmers zulks te doen, die daarvoor tot onderpand stellen de erven Plecht en Seberdink in het gericht Kedingen, buurschap Henrika.
Oorspr. Archief Zwartewater inv.no. 14, ondertekend door Hermann Herdenberch, proost van Zwartewater, Anna Scheffers, priorin (juffer?) Willem van Langen en (haar neef) Sander van Vorst.
Datering:
1578 Naart 19
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Historisch Centrum Overijssel (HCO)
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS