Duik in het Overijssel van toen! Via onderstaande zoekbalk kunt u direct door onze collecties zoeken, dit kan bijvoorbeeld op trefwoord, toegangscode, locatie, periode of gebruik de filteropties. Wilt u eerst meer uitleg over hoe het zoeken in de archieven en collecties werkt? Bekijk dan de pagina archiefonderzoek, bouwdossiers of beeld en geluid.

Uw zoekacties: Regesten Overijssel
Regesten Overijssel ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
235 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
235 Derck van Deventer, ambtman vanwege deken en kapittel van Sunt Peter binnen Utrecht, oorkondt dat hij aan Gerdt, meier op Espeloe, als opvolger en zoon van wijlen Berendt en Fenne ten Espeloe, en zijn vrouw Hadewech, dochter van wijlen Henrick en Jenneke ten Myddesdarp, het levenslange vruchtgebruik schenkt van de hof, het erve en goed genaamd Hoff Espeloe, gelegen in het kerspel en gericht van Enschede in de buurschap Lonneker, met uitzondering van de helft van hetgeen te akeren valt op het erve, de hof of de daarbij gelegen houtopstanden, dat aan het kapittel dient te worden uitgekeerd, en van zestien scharen aan akkers in de marke Lonneker, en dat Gerdt en Hadewech vrij zullen zijn, maar dat van hun kinderen de oudste zoon zich wederom in de echte dient te begeven, dit alles tegen een jaarlijkse canon van 22 keizersgulden te betalen op Victoris (10 oktober) en het verbod om zonder toestemming van deken en kapittel of hun ambtman hout te hakken.
Datering:
1578 september 28
Beschrijving vervolg:
Origineel charter (inv. nr. 138); met het uithangende beschadigde zegel in groene was van de ambtman. In dorso, in een begin 17e eeuwse hand: 'Vrybreff van Gerdt, de meyer tot Espelo. 1578, 28sten septembris'. Afschrift (inv. nr. 176) op papier [ca. 1774]; gemerkt 'G'.
Regest: Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 82.
Organisatie: Historisch Centrum Overijssel (HCO)
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
234 Evert van Ensse, drost te Coverden en van Drenthe, oorkondt, in aanwezigheid van Johan van Steenwyck, Lubbert Mulert, Willem van Dotecum en Maximiliaen van Ensse, die mede als zijn borgen optreden, dat aangezien Philips, koning van Hispaniën als hertog van Brabant, graaf van Hollandt en erfheer van Overyssel en van Drenthe hem het huis, de burcht, het slot en de stad Coverden met het ambt van Drenthe heeft toevertrouwd, met goedvinden en toestemming van de drie hoofdsteden van Overyssel, als Deventer, Campen en Swolle, hij zich aan de nader omschreven voorwaarden zal houden, zoals zijn voorgangers dat hebben gedaan.
Datering:
1577 november 1
Beschrijving vervolg:
Afschrift (inv. nr. 404) op papier, [1644].
Regest: Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 812.
Organisatie: Historisch Centrum Overijssel (HCO)
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
233 Henricus Ribberich, openbaar en keizerlijk notaris te Bentheim, oorkondt, dat Joannes Nervius, der beide rechten doctor, keizerlijke palts- en hofgraaf en advocaat van de stad Strassburgh, in tegenwoordigheid van Gerhardt Falckenburgh, richter te Borchsteinfort, en Gerhardt Muntz, krachtens zijn ambt van Comes Palentinus, waarvan de benoemingsakte geïnsereerd wordt (regestnr. 154), na gedaan examen Everwinus Palthe van Bentheim creëert tot openbaar schrijver, richter en notaris.
Datering:
1577 september 13 zu Bentheim auffm schloss in der cantzlei
Beschrijving vervolg:
Origineel charter (inv. nr. 508), met het notarismerk van Henricus Ribberich en heet uithangend zegel in rode was van Johannes Nervius.
Regest: Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 594.
Organisatie: Historisch Centrum Overijssel (HCO)
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
232 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Deventer oorkonden dat zij bij eerdere akte van de koning met goedkeuring van de Ridderschap en de steden Campen en Swolle het schoutambt en de hof te Colmeschate, met de hoge, middelste en lage jurisdictie, in pand hebben gekregen, waarvoor zij de nader in deze akte genoemde voorwaarden bevestigen, waaronder het feit, dat het schoutambt ten allen tijde zal blijven ressorteren onder Zallandt den dat alle riddermatigen van Overyssell alleen gerechtelijk onderworpen zullen zijn aan de drost van Zallandt.
Datering:
1577 mei 7
Beschrijving vervolg:
Afschrift (inv. nr. 509, fol. 69v), [circa 1594].
Organisatie: Historisch Centrum Overijssel (HCO)
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS