Duik in het Overijssel van toen! Via onderstaande zoekbalk kunt u direct door onze collecties zoeken, dit kan bijvoorbeeld op trefwoord, toegangscode, locatie, periode of gebruik de filteropties. Wilt u eerst meer uitleg over hoe het zoeken in de archieven en collecties werkt? Bekijk dan de pagina archiefonderzoek, bouwdossiers of beeld en geluid.

Uw zoekacties: Recreatieschap West-Overijssel
1454 Recreatieschap West-Overijssel ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding


Over het Recreatieschap West Overijssel
Vanaf eind zestiger jaren is er gestart met overleg om te komen tot het Recreatieschap West-Overijssel, dat o.m. was bedoeld als rechtsopvolger van de Recreatiestichting Noordwest Overijssel. In 1972 is een proeve van een gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan een 13-tal gemeenten; dit heeft het toen niet gehaald. In 1973 is het Recreatieschap West Overijssel opgericht met deelname van 9 gemeenten; later komt de gemeente Genemuiden daar nog bij. Omdat het schap over een beperkt ambtelijk apparaat vbeschikte, is op meerdere terreinen gebruik gemaakt van diensten van de gemeente Zwolle als accountantsdienst, financiële-en personeelsadministratie en grondbedrijf. Op vakinhoudelijk gebied werd regelmatig gebruik gemaakt van externe expertise voor het realiseren van grote projecten. Vanaf 1976 is men bestuurlijk bezig geweest met de integratie van het Recreatieschap in het gewest Zwolle/regio IJsseldelta. Dit heeft uiteindelijk geleid tot liquidatie van het schap per 1 januari 1988. Eigendommen en taken zijn overgedragen aan de Regio IJssel-Vecht. De taakuitvoering is organisatorisch als afdeling binnen het apparaat van de Regio gebracht.

De eerste taak van het recreatieschap was het schrijven van een recreatievoorstudie. De opdracht daarvoor werd gegeven aan het adviesbureau Twijnstra en Gudde uit Deventer. Voor bepaalde technische werkzaamheden werd het ingenieursbureau Oranjewoud uit Heerenveen ingeschakeld. Eind 1974 kwam de recreatievoorstudie gereed en begon men aan het opstellen van een basisrecreatieplan West Overijssel. Na een voortvarende start raakte het werk aan het basisrecreatieplan wat in de versukkeling. Oorzaak hiervan was de komst van het proefgebied nationaal landschapspark. In de periode 1974-1977 is overleg gepleegd over de status van het basisrecreatieplan, de status van het proefgebied en de onderlinge relaties en draagvlakken.
Concreet gebeurde er eigenlijk niets. Pas in maart 1978 werd formeel opdracht verleend aan ingenieursbureau Oranjewoud uit Heerenveen. In 1980 is het dagrecreatief project Wythemerplas aan het schap overgedragen wegens liquidatie van de Recreatiestichting Noordwest Overijssel. Dit project had een flinke impact op de organisatie van het schap. Met de gemeente Zwolle werd een beheers- en ontwikkelingsovereenkomst gesloten waarbij het schap optrad als opdrachtgever en coordinator en de gemeente Zwolle als uitvoerder. Een soortgelijke constructie treffen we regelmatig aan bij de uitvoering van diverse projecten in de deelnemende gemeenten, waarbij het schap als opdrachtgever/coordinator namens één of meer gemeenten optreedt.Naast de uitvoerende taak fungeert hetr schap ook als adviseur richting deelnemende gemeentewn op het brede terrein van recreatie. Intussen werd in werkgroepverband stevig doorgewerkt aan de realisatie van het basisrecreatieplan. Daartoe is de volgende structuur gekozen:
a) een werkgroep "Prognose, vraag, aanbod en gebruik" heeft de bestaande recreatiemogelijkheden geïnventariseerd. Tevens is vooruit gekeken en gepoogd een voorspelling te doen over de ontwikkeling van de vraag naar recreatiemogelijkheden. Vervolgens werd er per deelgebied (4) een werkgroep "planvorming" ingesteld.
b) vanzelfsprekend waren de deelnemende gemeenten in die werkgroepen ruim vertegenwoordigd.
c) Tenslotte is er een werkgroep "natuur en landschap" ingesteld, welke plannen van de werkgroepen "planvorming" toetste aan de belangen van natuur en landschap.
d) de werkgroepen "planvorming" werkten onafhankelijk; achteraf volgde dan de confrontatie met "natuur en landschap".
Onder leiding van een begeleidingscommissie en middels enkele gezamenlijke sessies zijn er knopen doorgehakt en lag het concept-basisrecreatieplan ter tafel. Na een uitgebreide overleg- en inspraakronde is het concept op enkele punten bijgesteld en in december 1980 definitief vastgesteld.
Daarna is in nauw overleg met de deelnemende gemeenten een prioriteitenlijst gemaakt van de verschillende plannen en projecten; hierbij is gekeken naar de financiële haalbaarheid en de planologische situatie. Intussen kwam er voor een drietal gemeenten het I.S.P.-programma 1982-1985 op gang. Dit betekende in de praktijk het aanleggen van een toeristische infrastructuur.

Over het archief.
Het archief van het Recreatieschap West Overijssel loopt over de jaren 1968-1988 en kent een omvang van 4 m1. Van het archief werd in 1998 door T.G. Riesewijk een dossierinventaris opgesteld. Bij het opstellen van deze plaatsingslijst is de numerieke volgorde van de dossiers in de oorspronkelijke dossierinventaris leidend geweest. Uit het archief zijn een aantal in de oorspronkelijke dossierinventaris vermelde dossiers vernietigd. Het archief werd in 2010 door de GGD IJsselland aan het HCO overgedragen. Het archief is openbaar.
Plaatsingslijst
Kenmerken
Datering:
1968 - 1988
Omvang archiefblok:
4 m
Toegang:
Seekles, J.J., Plaatsingslijst van het archief van het Recreatieschap West- Overijssel te Zwolle, 1968 - 1988, Zwolle (2011).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS