Duik in het Overijssel van toen! Via onderstaande zoekbalk kunt u direct door onze collecties zoeken, dit kan bijvoorbeeld op trefwoord, toegangscode, locatie, periode of gebruik de filteropties. Wilt u eerst meer uitleg over hoe het zoeken in de archieven en collecties werkt? Bekijk dan de pagina archiefonderzoek, bouwdossiers of beeld en geluid.

Uw zoekacties: Sloet (van den Beele) (Sloet I), familie
0243 Sloet (van den Beele) (Sloet I), familie ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
INLEIDING
In 1875 kreeg het toenmalig Provinciaal Archief van Overijssel blijkens het jaarverslag van Gedeputeerde Staten een collectie van circa 60 charters ten geschenke van mr. L.A.J.W. baron Sloet van de Beele. Een beschrijving of inventaris van deze collectie is blijkbaar niet opgemaakt en de herkomst van deze stukken geraakte langzamerhand in het vergeetboek.
Naast de in het in 1875 afgesloten Tijdrekenkundige Register op het oud provinciaal archief in Overijssel beschreven charters waren nog verscheidene charters aanwezig, die door mr. C.P.L. Rutgers (Rijksarchivaris in Overijssel van 1900-1907) beschreven en in een verzameling "Varia" waren bijeengevoegd, zonder opgave der herkomst, aangezien daarvan merendeels geen aantekening was gehouden.
Toen mij, vele jaren later, bleek dat zowel de schenking Sloet van de Beele (1875) als de schenking Brascamp (1880) nergens te vinden waren, raadpleegde ik de serie "Varia", waaruit allereerst de familiepapieren van Enck (schenking Brascamp) konden worden gelicht, terwijl vervolgens bleek, dat daarin ook een aantal charters, op de familie Sloet betrekkelijk, zich bevonden. Dit aantal was echter gering en de collectie moest uit circa 60 charters hebben bestaan.
Een uitgebreid onderzoek naar de voorouders van Elisabeth Margaretha van Hattum, vrouw van Adriaan Sloet tot Kersenberg, vooral langs de vrouwelijke lijnen, kon dit aantal tot circa 45 opvoeren. Van de in de afdelingen E en F vermelde stukken staat het verband met de andere niet vast; de Kleefse stukken zijn mogelijk afkomstig van de Tengnagels of van Godschalk de Pottere, richter te Goch, terwijl die uit het land van Vollenhove mogelijk van de familie ter Berchorst afkomstig zijn. Een negatief bewijs, dat deze stukken sub E en F tot de collectie Sloet behoren is, dat de thans nog in de verzameling "Varia" aanwezige charters alle behoren tot processtukken kloosterarchieven of Staten-Archief en niet voor de collectie Sloet in aanmerking komen. Met de stukken sub E en F meegerekend, is dan de collectie van circa 60 charters compleet, al bestaat de mogelijkheid, dat later blijkt, dat een enkel dezer stukken elders thuis hoort.
Uit de bijgevoegde genealogische tabel blijkt het verband van het merendeel der stukken; alleen de familie-verhoudingen tussen de verschillende leden van de geslachten Momme en ter Berckhorst zijn mij niet geheel duidelijk geworden. Daarom is van belang, dat Mechteld Luyckensen, de dochter van Willem Luyckensen en Aaltje Momme, in zijn testament van 7 september 1639 door Jan ter Berckhorst zijn nicht wordt genoemd *  .
De verdeling der familiebescheiden Sloet onder de diverse takken van dit geslacht heeft echter op vrij willekeurige wijze plaats gehad. In de schenking Sloet, beschreven in het verslag van het A.R.A. 1907, blz. 79 en vlgg. vindt men diverse stukken over de families van Hattum, de Pottere en Luykensen, die men in de hier beschreven collectie zou verwachten. Men raadplege dus ook de collectie 1907, die zich thans mede in het Rijksarchief in Overijssel bevindt. (Zie o.a. 1907, blz. 82, nr. 48-61 en nr. 220-225).
Jan Adriaan Joost Sloet, de kleinzoon van Adriaan Sloet tot Kersenberg en Elisabeth Margaretha van Hattum, was de overgrootvader van mr. L.A.J.W. baron Sloet van de Beele, de schenker van deze familiepapieren.
Aangezien reeds indertijd door mr. C.P.L. Rutgers uitvoerige regesten van deze charters zijn gemaakt, heb ik gemeend de beschrijving dezer stukken in de inventaris beknopt te kunnen houden onder verwijzing naar het nummer van deze inventaris in de regestenlijst.

A. Haga
Kenmerken
Datering:
1442 - 1731
Omvang archiefblok:
61 foto's
Toegang:
Haga, A., en Rutgers, C.P.K., Inventaris Sloet (van den Beele). Met regestenlijst, 1442 - 1731.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS