Duik in het Overijssel van toen! Via onderstaande zoekbalk kunt u direct door onze collecties zoeken, dit kan bijvoorbeeld op trefwoord, toegangscode, locatie, periode of gebruik de filteropties. Wilt u eerst meer uitleg over hoe het zoeken in de archieven en collecties werkt? Bekijk dan de pagina archiefonderzoek, bouwdossiers of beeld en geluid.

Uw zoekacties: Burgerlijke Stand Overijssel
1009 Vereniging Oes Drente, Afdeling Zwolle en omgeving ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De Drentse vereniging "Oes Drente, voor Zwolle en omgeving", werd op 10 oktober 1947 opgericht. In het jaarverslag over het verenigingsjaar 1947/1948 werd de aanleiding alsvolgt omschreven:
"Onder diverse hier (in Zwolle) wonende Drenten rommelde het reeds lang en eindelijk kwam de explosieve gedachte tot uiting: men wilde ook in Zwolle een vereeniging stichten, waarbij alle goede Drenten een onderdak zouden vinden. Een voorlopig comite, bestaande uit de dames Klomp en Veldt en de heeren Nijdam, Pelling, Voogd en ondergeteekende, begon haar werkzaamheden, die hun bekroning zagen in de oprichtingsvergadering, gehouden op 10 october 1947, waar zich ruim 125 leden aansloten bij de Drentse Vereeni ging. Het bestuur dat tijdens deze vergadering werd verkozen bestond uit de dames Klomp (penningmeesteresse), Veldt (2e secretaresse) en de heeren Hunze (voorzitter), Meester (secretaris), Hoogenkamp, Pelling en Voogd als commissarissen. Voor het uitspreken van een propagandawoord stelde Dr. J. Naarding uit Assen zich beschikbaar, en de harten van vele Drenten begonnen sneller te kloppen, toen zij bemerkten dat er zoovelen van gelijke gezindheid waren en dit vormde een stevig fundament waarop kon worden voortgebouwd. De vereeniging werd gedoopt met de naam "Oes Drente".
Vooral in die beginjaren van de vereniging werd contact gezocht met zusterverenigingen in andere steden, teneinde de organisatiestructuur op te zetten en activiteiten te organiseren. Zo werd er een toneelgroep en en zangkoortje opgericht, terwijl eveneens een nijjaorsvisite, een feestavond, een literaire avond, een slotavond, lezingen en excursies werden georganiseerd. De in Zwolle en omgeving wonende Drenten bezochten veelvuldig de verschillende bijeenkomsten en het ledental groeide gestaag.
In 1963 werd besloten tot het opstellen van statuten en een huishoudelijk reglement.
In de statuten werd het doel van de vereniging alsvolgt omschreven:
a. het versterken van de band van Drenten, die te Zwolle en omgeving woonachtig zijn zowel onderling als ten opzichte van de bewoners van de provincie Drente;
b. de belangstelling in het oude landschap Drente dienstbaar te maken aan de bevordering der culturele- en economische belangen van zijn bewoners;
c. het instandhouden van alles wat met de geschiedenis en de folklore van "de oude landschap" samenhangt.
De vereniging trachtte dit doel te bereiken door:
a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten;
b. het organiseren van lezingen over Drente;
c. het organiseren dan wel medewerken aan tentoonstellingen op Drente betrekking hebbende;
d. het verstrekken van inlichtingen aan Drenten, die te Zwolle of omgeving woonachtig zijn;
e. het organiseren van excursies;
f. het richten van adressen aan besturende en vertegenwoordigende lichamen;
g. al die middelen, welke verder aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Er werden bepalingen opgenomen met betrekking tot de leden, het bestuur, de vergaderingen en de geldmiddelen.
Bovenstaande bepalingen werden nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Meer specifieke afspraken werden gemaakt over de samenstelling van het bestuur, het dagelijks bestuur en de instelling en taken van permanente en niet-permanente commissies.
Tot de permanente commissies werden gerekend:
a. de toneelcommissie;
b. de zangcommissie;
c. de kascommissie;
d. de redactiecommissie;
e. de ziekencommissie;
f. de reiscommissie,
g. de verlotingscommissie.
De redactiecommissie werd belast met het geregeld laten verschijnen van het verenigingsblad "Oes Drente", dat sinds 1961 verscheen. Niet-permanente commissies konden vooral ad hoc worden ingesteld. Toen de vereniging in 1975 rechtspersoonlijkheid aanvroeg, moesten de statuten opnieuw worden gewijzigd. De vereniging werd toen aangegaan voor 29 jaar, gerekend vanaf 1 oktober 1973.
1. Verantwoording van de inventarisatie
Kenmerken
Datering:
1947 - 1991
Omvang archiefblok:
2 m
Toegang:
Seekles, J.J., Inventaris van het archief van de vereniging Oes Drente, Afdeling Zwolle en omgeving, 1947 - 1991, Zwolle (1995).
Bijzonderheden:
Oud: VA123.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS