Terug naar het overzicht

Amateurbands op video vastgelegd

Onlangs is er een mooie nieuwe collectie binnengekomen, namelijk de videocollectie van Johan Otten. Op Facebook kwam een collega een fragment uit deze collectie tegen, waarna het balletje snel is gaan rollen. De weduwe van Johan Otten was enthousiast en heeft de collectie overgedragen naar Historisch Centrum Overijssel.

Johan Otten heeft vanaf 1988 tot aan zijn overlijden veel optredens van Zwolse en regionale (met name amateur-)bands op video vastgelegd. Ook heeft hij diverse popfestivals gefilmd. In huis hebben wij voornamelijk audio beschikbaar over dit onderwerp, deze videocollectie is hier een hele mooie aanvulling op!

De honderden tapes worden te zijner tijd beschreven en toegankelijk gemaakt via onze beeldbank. Er wordt nog gekeken of het materiaal (of een deel ervan) in aanmerking komt voor digitalisering.